SuperFOIL vlajka vlajka vlajka

TECHNOLOGIE

izolace rozvodů TUV, ÚT, akumulační nádrže, vzduchotechnika, rekuperace, bazény, sauny, vířivky, …

Image

Použitím tepelné reflexní vícevrstvé izolace SuperFOIL dosáhnete utlumení intenzity tepelného toku.

Jejím VYJÍMEČNÝM SLOŽENÍM dochází ke snížení tepelné ztráty a zároveň k výrazným úsporám v provozních nákladech PO DESETILETÍ.

To vše bez snížení izolačního výkonu, s odolností proti vlhkosti a také vysokou odolností proti poškození nebo škůdcům.

Proč použít izolaci SuperFOIL?

  • snížení tepelných ztrát – úspory nákladů na vytápění
  • udržení požadované teploty vody nebo plynu v přenosové soustavě
  • zamezení nevhodnému zvýšení teploty vzduchu v místnosti (kotelna, sklep)
  • ochrana povrchu potrubí před poškozením
  • zajištění bezpečnosti provozu – ochrana osob před popálením dotykem horkého povrchu potrubí
  • zajištění bezpečnosti provozu pro vytápěcí technologie – ochrana před mrazem

Pokud potrubí dostatečně nezaizolujeme, únikem tepla z něj se sníží teplota média v potrubí, zvýší se spotřeba energie a zbytečně se předá teplo do okolí.

Potrubí pro vytápění může být také vedeno z místa výroby tepla k otopným tělesům přes místnosti, v nichž není žádoucí vzduch ohřívat, např. kotelna, sklepy s potravinami atd.

Je vhodné izolovat přívodní i vratné potrubí celé otopné soustavy.

Vyberte si SuperFOIL

Image

Parotěsná izolace: SFTV, SF6, SF19+, SF40

Paropropustná izolace: SFBB, SF19BB,SF40BB

Protipožární izolace: SFTV1L, SF19FR, SF40FR, SF60FR, SFNC

Bublinková izolace: SFBA, SFBA 2/2, SFBAMP

Porozprávajte sa s jedným z našich odborníkov a zistite, ako na to.

+420 605 422 882

Certifikáty

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service